รับทดสอบเสาเข็ม
รับทดสอบเสาเข็ม

ติดต่อสอบถาม 097-2518-233

บริการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม Dynamic Load Test

การทดสอบวิธีนี้เป็นการทดสอบเพื่อประเมินการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยเป็นการทดสอบแบบวิธี Restrike โดยใช้การวัดค่าแรง ( Force ) และความเร็ว ( Velocity ) จากสัญญานสะท้อนคลื่นความเค้น  ( Stress Wave ) ขณะที่มีการกระแทกของลูกตุ้มเหล็กกระแทก แล้วประเมินกำลังรับน้ำหนักด้วยวิธี Case Method และด้วยโปรแกรม Case Pile Wave Analysis Program Continuous Method ( CAPWAP ) โดยใช้มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 4945-96

โดยทางวิศวกรผู้ออกแบบได้กำหนดให้มีการทดสอบโดยให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกออกแบบมีค่าความปลอดภัยได้ตามที่วิศวกรได้กำหนดไว้

รับทดสอบเสาเข็ม

รับทดสอบดิน ติดต่อที่เบอร์ด้านล่าง

ติดต่อสอบถาม 097-2518-233

สอบถามเพิ่มเติม

ใบรับรอง วิศวกรรมของบริษัท

ติดต่อสอบถาม 097-2518-233

Dynamic Load Test

การทดสอบวิธีนี้เป็นการทดสอบเพื่อประเมินการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยเป็นการทดสอบแบบวิธี Restrike โดยใช้การวัดค่าแรง ( Force ) และความเร็ว ( Velocity ) จากสัญญานสะท้อนคลื่นความเค้น ( Stress Wave ) ขณะที่มีการกระแทกของลูกตุ้มเหล็กกระแทก แล้วประเมินกำลังรับน้ำหนักด้วยวิธี Case Method และด้วยโปรแกรม Case Pile Wave Analysis Program Continuous Method ( CAPWAP ) โดยใช้มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 4945-96

ติดต่อสอบถาม 097-2518-233

สอบถามเพิ่มเติม

Seismic Integrity Test

บริษัทได้นำเครื่องมือ มาตรฐานจากประเทศ อังกฤษ
มาใช้ในการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
และนำโปรแกรมวิเคราะห์สัญญาณการทดสอบ ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM D 5882-07
มาใช้ในการตรวจสอบหา ค่าความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ที่แม่นยำ และถูกต้อง
การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธีการส่งคลื่นความเค้น ( Stress Wave )

ติดต่อสอบถาม 097-2518-233

สอบถามเพิ่มเติม

Boring Test Service

บริการทดสอบดิน Boring Test Service
เนื่องจากดินเบื้องล่างมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมาก ซึ่งส่งผลให้กำลังและคุณสมบัติของดินแตกต่างกันออกไป การเจาะดินเพื่อเก็บตัวอย่างดินมาวิจัย และทดสอบต้องกระทำด้วยความระมัดระวังโดยที่จะต้องให้เกิดความกระเทือนต่อดินที่จะนำมาทดสอบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะว่าดินมีความไวตัวมาก เมื่อเกิดแรงกระเทือนก็จะทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงได้ ค่าที่วิจัยหรือทดลองได้ก็จะผิดไปจากความเป็นจริง

ติดต่อสอบถาม 097-2518-233

สอบถามเพิ่มเติม

ผลงานที่ผ่านมา

ด้านล่างเป็นตัวอย่างผลงานเราบางส่วน
รับทดสอบเสาเข็ม

รับทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (dynamic load test)

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (seismic test)

เจาะสำรวจดิน Boring Test

สำรวจชั้นดิน (boring test)

ข่าวสารจากบริษัท

รับทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load Test

Dynamic Load Test ณ ฉะเชิงเทรา

<p>การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม Dynamic Load Test ณ ฉะเชิงเทรา</p>
Dynamic Load Test

Dynamic Load Test ณ จันทบุรี

<p>Dynamic Load Test ณ จันทบุรี</p>
รับทดสอบเสาเข็ม

Dynamic Load Test

<p>งาน รับทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load Test ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทางบริษัท มีความชำนาญในการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม วิธีการ Dynamic Load test โดยใช้เครื่องมือ มาตรฐานจากประเทศ ...</p>