รับทดสอบดิน

บริการรับทดสอบดิน

About Project

บริการรับทดสอบดิน

Our Latest Project

We are the Expert on this Field, Better Building Solutions.
รับทดสอบเสาเข็ม

รับทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (dynamic load test)

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (seismic test)