รับทดสอบดิน

บริการรับทดสอบดิน

About Project

บริการรับทดสอบดิน

Our Latest Project

We are the Expert on this Field, Better Building Solutions.
ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน

ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน

รูปภาพทดสอบ Dynamic Load Test

การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม Seismic Integrity Test