รับทดสอบเสาเข็ม
รับทดสอบเสาเข็ม

ติดต่อสอบถาม 097-2518-233

บริการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม Dynamic Load Test

การทดสอบวิธีนี้เป็นการทดสอบเพื่อประเมินการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยเป็นการทดสอบแบบวิธี Restrike โดยใช้การวัดค่าแรง ( Force ) และความเร็ว ( Velocity ) จากสัญญานสะท้อนคลื่นความเค้น  ( Stress Wave ) ขณะที่มีการกระแทกของลูกตุ้มเหล็กกระแทก แล้วประเมินกำลังรับน้ำหนักด้วยวิธี Case Method และด้วยโปรแกรม Case Pile Wave Analysis Program Continuous Method ( CAPWAP ) โดยใช้มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 4945-96

โดยทางวิศวกรผู้ออกแบบได้กำหนดให้มีการทดสอบโดยให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกออกแบบมีค่าความปลอดภัยได้ตามที่วิศวกรได้กำหนดไว้

รับทดสอบเสาเข็ม

รับทดสอบดิน ติดต่อที่เบอร์ด้านล่าง

ติดต่อสอบถาม 097-2518-233

สอบถามเพิ่มเติม

ใบรับรอง วิศวกรรมของบริษัท

ติดต่อสอบถาม 097-2518-233

Dynamic Load Test

การทดสอบวิธีนี้เป็นการทดสอบเพื่อประเมินการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยเป็นการทดสอบแบบวิธี Restrike โดยใช้การวัดค่าแรง ( Force ) และความเร็ว ( Velocity ) จากสัญญานสะท้อนคลื่นความเค้น ( Stress Wave ) ขณะที่มีการกระแทกของลูกตุ้มเหล็กกระแทก แล้วประเมินกำลังรับน้ำหนักด้วยวิธี Case Method และด้วยโปรแกรม Case Pile Wave Analysis Program Continuous Method ( CAPWAP ) โดยใช้มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 4945-96

ติดต่อสอบถาม 097-2518-233

สอบถามเพิ่มเติม

Seismic Integrity Test

บริษัทได้นำเครื่องมือ มาตรฐานจากประเทศ อังกฤษ
มาใช้ในการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
และนำโปรแกรมวิเคราะห์สัญญาณการทดสอบ ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM D 5882-07
มาใช้ในการตรวจสอบหา ค่าความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ที่แม่นยำ และถูกต้อง
การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธีการส่งคลื่นความเค้น ( Stress Wave )

ติดต่อสอบถาม 097-2518-233

สอบถามเพิ่มเติม

Boring Test Service

บริการทดสอบดิน Boring Test Service
เนื่องจากดินเบื้องล่างมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมาก ซึ่งส่งผลให้กำลังและคุณสมบัติของดินแตกต่างกันออกไป การเจาะดินเพื่อเก็บตัวอย่างดินมาวิจัย และทดสอบต้องกระทำด้วยความระมัดระวังโดยที่จะต้องให้เกิดความกระเทือนต่อดินที่จะนำมาทดสอบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะว่าดินมีความไวตัวมาก เมื่อเกิดแรงกระเทือนก็จะทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงได้ ค่าที่วิจัยหรือทดลองได้ก็จะผิดไปจากความเป็นจริง

ติดต่อสอบถาม 097-2518-233

สอบถามเพิ่มเติม

ผลงานที่ผ่านมา

ด้านล่างเป็นตัวอย่างผลงานเราบางส่วน
รับทดสอบเสาเข็มขนาดใหญ่

รับทดสอบเสาเข็มขนาดใหญ่

ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน

ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน

รูปภาพทดสอบ Dynamic Load Test

การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม Seismic Integrity Test

รับทดสอบเสาเข็ม

รับทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (dynamic load test)

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (seismic test)

เจาะสำรวจดิน Boring Test

สำรวจชั้นดิน (boring test)

ข่าวสารจากบริษัท

รับทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load Test

Dynamic Load Test ณ ฉะเชิงเทรา

<p>การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม Dynamic Load Test ณ ฉะเชิงเทรา</p>
Dynamic Load Test

Dynamic Load Test ณ จันทบุรี

<p>Dynamic Load Test ณ จันทบุรี</p>
รับทดสอบเสาเข็ม

Dynamic Load Test

<p>งาน รับทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load Test ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทางบริษัท มีความชำนาญในการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม วิธีการ Dynamic Load test โดยใช้เครื่องมือ มาตรฐานจากประเทศ ...</p>