ประวัติความเป็นมา

บริษัท ดับบลิว ไพล์เทสติ้ง จำกัด เริ่มจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบริษัทก่อสร้างดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน และถูกต้องเป็นไปตามที่ผู้ออกแบบกำหนด บริษัทดับบลิว ไพล์เทสติ้ง จำกัด มีบริการทางวิศวกรรมในหลายด้าน อาทิเช่น การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ( Dynamic Load Test ) การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ( Seismic Integrity Test ) เป็นต้น

บริษัทเรายึดมั่นในคุณภาพ มาตรฐานความถูกต้องในงานทดสอบ ทำให้บริษัทเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งส่วนงานราชการและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัท ดับบลิว ไพล์เทสติ้ง มีทีมงานทดสอบ ช่างเทคนิค วิศวกรที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมให้คำปรึกษา และบริการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างดีที่สุด

บริษัทเรามีความชำนาญในการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม วิธีการ Dynamic load test โดยใช้เครื่องมือ มาตรฐานจากประเทศ สหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM D 4945-08 ที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีวิศกรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และ ผ่านการอบรมวิธีทดสอบ Dynamic load test เราจึงมีความพร้อมและความชำนาญในการทดสอบกำลัง รับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี Dynamic load test

ดับบลิว ไพล์เทสติ้งได้นำเครื่องมือ มาตรฐานจากประเทศ อังกฤษ มาใช้ในการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และนำโปรแกรมวิเคราะห์สัญญาณการทดสอบ ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศอังกฤษและทั่วโลก ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM D 5882-07 มาใช้ในการตรวจสอบหา ค่าความสมบูรณ์ของเสาเข็ม โดยวิศวกรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สัญญานที่แม่นยำและถูกต้อง