การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม Seismic Integrity Test

การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม Seismic Integrity Test

About Project

การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม Seismic Integrity Test

Our Latest Project

We are the Expert on this Field, Better Building Solutions.
รับทดสอบเสาเข็มขนาดใหญ่

รับทดสอบเสาเข็มขนาดใหญ่

ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน

ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน

รูปภาพทดสอบ Dynamic Load Test