ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน

ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน

About Project

รูปภาพทดสอบ Dynamic Load Test

Our Latest Project

We are the Expert on this Field, Better Building Solutions.
รับทดสอบเสาเข็มขนาดใหญ่

รับทดสอบเสาเข็มขนาดใหญ่

ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน

ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน

รูปภาพทดสอบ Dynamic Load Test