ข่าวสารจากเรา

Dynamic Load Test

รับทดสอบเสาเข็มรับทดสอบเสาเข็ม

งาน รับทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load Test ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทางบริษัท มีความชำนาญในการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม วิธีการ Dynamic Load test โดยใช้เครื่องมือ มาตรฐานจากประเทศ สหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM D 4945-08 ที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีวิศกรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และ ผ่านการอบรมวิธีทดสอบ   Dynamic load test จากบริษัทยักใหญ่ประเทศสหัฐอเมริกา มาทำการฝึกอบรมให้ที่ประเทศสิงคโปร์ เราจึงมีความพร้อมและความชำนาญในการทดสอบกำลัง รับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี Dynamic Load Test

ทำให้ทางบริษัทมีความชำนาญด้าน รับทดสอบเสาเข็ม มายาวนาน
ติดต่อสอบถาม 097-2518-233