ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (seismic test)

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

About Project

บริการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

  • CompanyRoad Lake Inc.
  • Published Date15 December 2015
  • LocationAmsterdam
  • Value$9 Billion
  • Architecture FirmCablinger Architects

Our Latest Project

We are the Expert on this Field, Better Building Solutions.
รับทดสอบเสาเข็มขนาดใหญ่

รับทดสอบเสาเข็มขนาดใหญ่

ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน

ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน

รูปภาพทดสอบ Dynamic Load Test